403 Forbidden


nginx
ProCAST | Crash
ODLEWNICTWO

ProCAST

banner_casting

ProCAST – Wiodące na rynku rozwiązanie, umożliwiające przeprowadzanie obliczeń proc esów odlewania metodą elementów skończonych.

Dzięki przemysłowi wytwórczemu symulacje procesów odlewania są szeroko rozpowszechnione i akceptowane jako istotne narzędzie w projektowaniu produktu oraz rozwoju procesu odlewania w celu zwiększenia uzysku oraz jakości odlewu.

Bazując na potężnych kodach MES oraz zaawansowanym, specyficznym opcjom opracowanych przy współpracy z wiodącymi instytutami naukowymi oraz przedsiębiorstwami, ProCAST dostarcza efektywne i dokładne rozwiązanie w celu zaspokojenia oczekiwań rynku odlewniczego. W porównaniu z tradycyjnym podejściem opierającym się na próbach odlewania produktów ProCAST pozwala znacząco obniżyć koszty wytwarzania, skrócić czas przygotowania formy odlewniczej oraz poprawić jakość procesu odlewania.

ProCAST dostarcza kompletne rozwiązanie programowe umożliwiające śledzenie postepu całego procesu odlewniczego wliczając w to: wypełnienie formy, krzępnięcie, kształtowanie się mikrostruktury oraz symulacji właściwości termo-mechanicznych. Pozwala to na szybką wizualizację efektów projektowanego odlewu i umożliwia dokonanie zmian we wczesnym stadium procesu wytwarzania.

ProCAST umożliwia symulacje procesów odlewania metali i ich stopów, włączając w to:

  • Wysoko i nisko ciśnieniowe odlewanie obudów
  • Odlewy piaskowe, grawitacyjne obudów oraz zalewanie form
  • Odlewanie w technologii wosku traconego oraz sokrupowe
  • Odlewanie traconej pianki oraz formowanie wirowe
  • Odlewanie ciągłe

QuikCAST – Szybkie i wydajne narzędzie do oceny procesów odlewania.

Oprogramowanie stworzone początkowo przez inżynierów z Aluminium Pechney w roku 1985 pod nazwą SIMULOR®, QiuckCAST dostarcza kompletne rozwiązanie dla przemysłu odlewniczego oraz umożliwia uzyskiwanie realistycznych wyników na każdym etapie procesu odlewania.

QuikCAST jest przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem, które pozwala na symulację całego procesu odlewania, począwszy od wypełniania formy aż po fazę krzepnięcia (z uwzględnieniem możliwych defektów odlewu).

QuickCAST oblicza równania Navier’a-Stockes’a dla 3D uwzględniając równania Entalpii. Ciśnienie, filtry, chropowatość formy, wymiana ciepła, powlekanie formy oraz grawitacja są brane pod uwagę w symulacji procesów odlewania.

Copyright © 2012. All RIghts Reserved projekt i wykonanie - PracowniaSynergii.pl