403 Forbidden


nginx
CFD-ACE+ | Crash
MECHANIKA PŁYNÓW

CFD-ACE+

banner_ace_smaller

Grupa ESI pomaga użytkownikom przeprowadzać kompleksowe symulacje oraz wyzwania w zakresie modelowania za pomocą jednego narzędzia, które eliminuje potrzebę korzystania z wielu różnych narzędzi. Korzyści dla Klienta sa jasne: ESI Group dostarcza potężne, pojedyncze rozwiązanie do kompleksowego modelowania oraz wykonywania symulacji, które umożliwia rzucenie wyzwania konkurencji pod względem czasu przygotowania nowego produku oraz obniżenia kosztów procesu.

CFD-ACE+ jest idealnym narzędziem inżynierskim używanym przez około 400 instytucji na świecie, ze względu na unikalne funkcje modelowania szerokiej gamy zjawisk fizycznych oraz chemicznych. Jest ono używane do określania aerodynamik pojazdów, jak również od półprzewodników po modelowanie komórek paliwowych.

Jest to narzędzie modułowe, co daje możliwość jego rozszerzenia. CFD-ACE+ zawiera zaawansowane modele numeryczny i fizyczne, jak również moduł pre i post processingu. Wszystkie rodzaje siatek są wspierane, włączając struktury wieloblokowe, nieuporządkowane struktury polyhedralne, interfejsy arbitralne oraz siatki deformujące się i poruszające. Oprogramowanie wspiera również większość powszechnie używanych systemów CAD, CAE oraz EDA.

Orpogramowanie CFD-ACE+ jest zdolne dostosować się do Twoich zasobów sprzętowych i pracować zarówno na wysokowydajnym klastrze HPCC jak i na komputerze klasy PC.

CFD-ACE+ w wersji podstawowej zawiera symulację przepływu, transfer ciepła oraz turbulencje. Inne, opcjonalne pakiety, specyficzne dla różnych gałęzi przemysłu, są oferowane dla biotechnologii, zagadnień plazmowych, półprzewodnikowych, MEMS, przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz komórek paliwowych.

Copyright © 2012. All RIghts Reserved projekt i wykonanie - PracowniaSynergii.pl