403 Forbidden


nginx
ODLEWNICTWO | Crash
ProCAST, QuikCAST

ODLEWNICTWO

Wykonujemy modelowanie procesów odlewniczych z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania ProCAST opartego na Metodzie Elementów Skończonych (MES) i/lub QuikCAST wykorzystującego Metodę Różnic Skończonych (MRS) .

Symulacja komputerowa daje nieosiągalną innymi metodami możliwość  przewidywania skutków założonej technologii, a także przeprowadzania „eksperymentów numerycznych” czyli obserwowania przebiegu procesu dla dowolnych zmian zakładanych parametrów technologii. Zasadniczym celem modelowania komputerowego jest optymalizacja technologii, czyli uzyskanie odlewu o założonej jakości przy jak najniższych kosztach.

W ramach oferowanych usług przeprowadzamy analizę praktycznie wszystkich znanych procesów technologicznych wykonania odlewów, a w tym:

 • odlewy grawitacyjne
 • odlewy niskociśnieniowe
 • odlewy wysokociśnieniowe
 • odlewy odśrodkowe
 • odlewy precyzyjne
 • odlewy kokilowe
 • odlewy ciągłe i półciągłe
 • odlewy tixotropowe
 • zalewanie z obrotem lub nachyleniem formy
 • wykorzystanie modeli zgazowywanych
 • wykorzystanie krystalizacji kierunkowej

a dodatkowo – wykonanie i utwardzanie rdzeni piaskowych w maszynach pneumatycznych

Programy zostały wyposażone w bazy danych właściwości termofizycznych ponad stu metali i stopów odlewniczych oraz materiałów ogniotrwałych. Istnieje możliwość prognozowania właściwości dla stopów na bazie Al, Fe, Mg, Ni, Ti i Cu oraz wykorzystania materiałów definiowanych przez użytkownika.

Rodzaje form odlewniczych:

 • formy ceramiczne różnego rodzaju
 • formy skorupowe
 • formy metalowe (kokile)
 • rdzenie, otuliny izolacyjne i egzotermiczne, powłoki i ochładzalniki
 • krystalizatory odlewania ciągłego
 • możliwość przyspieszonej analizy formy (tzw. forma wirtualna)

Przykładowe zjawiska fizyczne, które mogą zostać uwzględnione w modelowaniu:

 • przepływ ciepła (przewodzenie, konwekcja, promieniowanie)
 • dynamika płynów i procesy filtracji
 • odkształcenia mechaniczne (skurczowe, termiczne, wymuszone)
 • przemiany fazowe w czasie krystalizacji i w fazie stałej
 • kształtowanie się struktury mikro i makro oraz właściwości mechanicznych w przekroju odlewów
 • tworzenie wad w odlewach (niedolewy, wady skurczowe: jamy i porowatość, porowatość gazowa, pęknięcia na gorąco, pułapki powietrzne w czasie zalewania, wtrącenia i in.)

 

Kod: ProCAST (MES), QuikCAST (MRS)

Generatory Siatek: Visual-Mesh

Post-procesor: Visual-Viewer – wysokowydajny i przyjazny system graficznej analizy wyników modelowania

Copyright © 2012. All RIghts Reserved projekt i wykonanie - PracowniaSynergii.pl